napisano: 2019-08-20

studia podyplomowe chemia dla nauczycieliNauczanie chemii na poziomie szkoły podstawowej i średniej poza wiedzą teoretyczną wymaga również umiejętności korzystania z szkolnego laboratorium. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości przygotowała dla przyszłych nauczycieli tego przedmiotu specjalne studia podyplomowe. Program obejmuje trzysta pięćdziesiąt godzin zajęć. W ich czasie omawiany jest szczegółowo program nauczania chemii w poszczególnych latach. Studia podyplomowe chemia dla nauczycieli prowadzone są przez osoby posiadające praktyczne doświadczenie w nauczaniu przedmiotu. Uczestnik, który ukończy studia podyplomowe chemia dla nauczycieli będzie posiadał praktyczne umiejętności przydatne w codziennej pracy. Bezpieczne korzystanie z wyposażenia znajdującego się w placówce dydaktycznej pomaga skupić uwagę uczniów. Przyszły nauczyciel otrzymuje także informacje na temat powiązań chemii z matematyką biologią oraz fizyką. Uczniowie mają możliwość pełniejszego poznania wzajemnych zależności w otaczającym ich świecie.