napisano: 2019-08-16

bmw pożarW układzie ochrony pożarowej zakładu produkcji aut musi z sobą współpracować ściśle kilka elementów. Najważniejszym i najskuteczniejszym sposobem zapobiegania pożarom jest świadoma załoga. Pracownicy wiedzący, jakie znaczenie dla bezpieczeństwa ma ich zachowanie nie będą postępować nieodpowiedzialnie. Ważne jest również, aby pracownicy wiedzieli, iż zawsze mogą zgłosić zauważone zagrożenie do odpowiedniej komórki bmw. Pożar, jeśli już się pojawi powinien być natychmiast zlokalizowany. Służą temu tysiące czujników znajdujących na terenie całej firmy. Układ ostrzegania po wykryciu zagrożenia wstrzymuje pracę zakładu bmw. Pożar nawet mały skutkuje pełną ewakuacją pracowników. Jednocześnie system samoczynnego gaszenia kieruje w zagrożony rejon przepływ gazów gaśniczych. Mogą być one zastosowane bezpiecznie nawet, kiedy w pomieszczeniach znajdują się jeszcze pracownicy. Gazy te w przeciwieństwie do mokrych środków gaśniczych nie powodują uszkodzeń maszyn. Mogą być one łatwiej przywrócone do pełnej sprawności.