Grzegorz Gniady - finader.pl

napisano: 2012-11-30

brak zdjęciaUzyskał dyplom Magistra Inżyniera na Akademii Hutniczo - Górniczej. Studia uzupełniające odbył w Niemczech w zakresie usług finansowych, bankowych i zarządzania. A mowa o członku Rady Nadzorczej - Grzegorzu Gniadym. Grzegorz Gniady to założyciel i współwłaściciel CASH FLOW S.A. Człowiek o skromnej, szlachetnej osobowości, który stara się przestrzegać zasad etycznych w biznesie. Jego praca opiera się na działaniach związanych ze strategią Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego, wykorzystywania pojawiających się na rynku możliwości. Grzegorz Gniady to biznesmen godny naśladowania.